Gyokko Ryu Kata names

Gyokko Ryu Kata

Joryaku no Maki

 1. Koku
 2. Renyo
 3. Danshu
 4. Danshi
 5. Saka nagare
 6. Keo
 7. Hanebi
 8. Keto
 9. YubiKudaki
 10. Ketsumyaku
 11. Sakketsu
 12. Teiken

Churyaku no Maki

 1. Ujaku
 2. Seito
 3. Danshin
 4. Korai
 5. Housen
 6. Ko or Hanetsurube
 7. Shien
 8. Houraku

Geryaku no Maki

 1. Syunu
 2. Syunsoku
 3. Ichigeki
 4. Kaisoku
 5. Kuryaku
 6. Iaifu
 7. Chigan
 8. Fuumou

Leave a Reply